Thứ Hai, ngày 28 tháng 11 năm 2016

CÙNG NHAU DÂNG LỜI TẠ ƠN THIÊN CHÚA BA NGÔI ĐÃ BAN ĐẶC ÂN ĐỒNG CÔNG VÀ TRUNG GIAN BAN PHÁT ƠN THÁNH CHO MẸ MARIA RẤT THÁNH

Các bạn thân mến,
Đồng Trung rất mến quí từng bạn, không những các bạn đều là con Đức Chúa Trời, đều là hình ảnh Thiên Chúa, đều là Giá Máu của Chúa Giêsu…, mà còn vì các bạn đã được ban cho ơn nhận biết Sự Thật và tích cực đón nhận Sách Sự Thật vào đời sống, mà còn là vì các bạn đang hăng say chăm lo cho lợi ích lớn lao của mọi anh chị em trên thế giới, nhất là khao khát cho hết mọi người được ơn cứu rỗi. 

Qua Sách Sự Thật, Chúa và Mẹ Ơn Cứu Rỗi đã, đang và sẽ còn tiếp tục huấn luyện mỗi người chúng ta trở nên những tông đồ thời cuối của Chúa.
Nhờ Sách Sự Thật mà chúng ta đang trở nên con Chúa đúng nghĩa hơn và con riêng của Đức Mẹ hơn, trở nên khiêm nhường nhỏ bé, trở nên yêu thương như Chúa hơn, trở nên những người con biết thương yêu hết mọi Anh Chị em của mình, dù các Anh Chị em đó đang vui vẻ ở Giáo Hội Khải Hoàn trên Thiên Quốc, hoặc đang đau khổ ở Giáo Hội Luyện Hình, hay đang trên đường lữ hành chịu thử thách ở Giáo Hội Chiến Đấu nơi dương thế.
Các bạn đừng bao giờ mặc cảm nghĩ là mình hèn mọn yếu đuối nhỏ bé bất lực bất tài, có khi cả thất học nữa, nên làm gì mà có thể giúp cho ai, nhất là làm gì mà có thể cứu các linh hồn anh chị em chúng ta được. Không phải thế đâu, các bạn yêu dấu, chúng ta càng thấy mình yếu hèn nhỏ bé, và nhất là càng khiêm tốn nhận ra mình thấp mũi bé miệng vô danh tiểu tốt như thế, mà chúng ta lại hết lòng tin tưởng vào quyền năng Chúa yêu thương đặc biệt những người tự biết mình khốn nạn và bất xứng để chỉ biết hoàn toàn trông cậy vào Lòng Chúa, thì chúng ta càng vĩ đại và càng làm những được những việc mà sức con người không thể. Chúng ta nhớ đến trường hợp của Môsê, của Đavít, của Bà Judith, của Giakêu, của người đàn bà góa bỏ đồng xèng vào hòm đền thờ, của em bé đã dâng năm cái bánh và hai con cá cho Chúa…Tất cả đều nhỏ bé và tự nhận mình nhỏ bé, nhưng đã hoàn toàn tin tưởng và tín thác vào Toàn Năng Chúa, nên Chúa đã dùng các ngài để làm được biết bao việc vĩ đại lợi ích lớn lao cho anh chị em mình. 

Chúng ta cũng thế, sức mạnh của chúng ta là Lời Cầu Nguyện với lòng tin tưởng và tín thác không lay chuyển vào tình thương và quyền năng Chúa. Và cái vĩ đại của chúng ta, cũng chỉ là vì chúng ta dựa hẳn vào Thiên Chúa là Cha chúng ta, nên có gì mà chúng ta không thể làm được, là vì với chúng ta thì không thể, nhưng không phải là đối với Thiên Chúa . 

Lúc đó, chúng ta có thể nói được như Thánh Phaolô : Chúng tôi có thể làm được tất cả, chiến đấu và chiến thắng tất cả trong Đấng ban sức mạnh cho tôi. Nhất là những lời cầu nguyện của chúng ta lại chủ động hòa một nhịp mời hết các Anh Chị của cả Ba Giáo Hội cùng hợp lòng hợp ý với chúng ta, thì những lời cầu của chúng ta càng trở nên vĩ đại và bách chiến bách thắng; càng như thế, chúng ta đang sống mạnh tinh thần Các Thánh Cùng Thông Công trong cả Ba Giáo Hội duy nhất.

Các bạn ơi, thứ Năm, ngày 01.12.2016 này là anh chị em mình cùng nhau, cùng hợp với cả Giáo Hội Thiên Quốc, Giáo Hội Luyện Hình và Giáo Hội Lữ hành trần thế, để dâng lên Chúa, lên Đức Mẹ Đồng Công một Tuần Bẩy Đặc Biệt để mừng trọng thể Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đồng Trung tiện xin phép gởi thêm cho các bạn về ngắm Bẩy Sự Thương Khó của Đức Mẹ, để các bạn dễ suy khi đọc Kinh Mân Côi 7 chục theo từng ngắm bẩy niềm đau của Đức Mẹ dưới đây nhé; đồng thời, gởi các bạn về những lời Mẹ đã hứa qua thánh nữ Brigitta cho những ai đọc 7 Kinh Kính Mừng mỗi ngày có ý suy gẫm và an ủi đền tạ Bẩy Niềm Đau của Mẹ, trong đó có một trong những lời hứa mà Đồng Trung lấy làm tâm đắc, thích và mừng lắm, đó là lời hứa thứ sáu trong bẩy lời hứa : 6. Mẹ sẽ trợ giúp chúng cách hữu hình trong giờ "lâm tử". Chúng sẽ được thấy nhan thánh Mẹ.

Ngắm Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ

(Theo sách Toàn niên địa phận Bùi chu)

Lạy Đức Mẹ, xin Đức Mẹ lấy lòng thương xót mà cầu nguyện cho chúng con được nhờ công nghiệp Đức Chúa Giêsu cùng nhờ công nghiệp Đức Mẹ, cho được khỏi tội lỗi chúng con đã phạm, cùng những hình phạt chúng con đã đáng chịu. Lại xin Đức Mẹ phù hộ cho chúng con làm việc này nên, cho được những phép ân tứ Hội Thánh ban cho kẻ làm việc kính những sự thương khó Đức Mẹ.
1/ Phần thứ nhất
Ông Thánh Simêon nói tiên tri cùng Đức Mẹ
Ngắm: Khi ông Thánh Simêon ẵm kính Đức Chúa Giêsu thì nói cùng Đức Mẹ rằng: "Con Đức Mẹ ngày sau nên như bia bắn cùng như dao sắc thâu qua lòng Đức Mẹ." Đức Mẹ nghe lời làm vậy thì trọn đời những nhớ liên, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.


(Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh).
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được nhớ những sự thương khó Đức Chúa Giêsu như Đức Mẹ thuở xưa. Amen. (1 kinh Kính mừng)


2/Phần thứ hai
Đức Mẹ đem Đức Chúa Giêsu trốn sang nước Êgýptô
Ngắm: Khi thánh Thiên thần báo tin cho Đức Mẹ rằng: vua Hêrôđê đi tìm Đức Chúa Giêsu mà giết, thì Đức Mẹ đem Con sang nước Êgýptô, mà Người thương Con còn non nớt mới sinh, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.


(Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh).
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ làm sự gì trái nghịch cùng mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen. (1 kinh Kính mừng)


3/ Phần thứ ba
Đức Chúa Giêsu ở lại trong Đền thờ, mà Đức Mẹ tìm kiếm Người ba ngày.
Ngắm: Khi Đức Mẹ đem Con đi lễ đền thờ thành Giêrusalem, mà khi về lạc mất Con, thì Đức Mẹ những thức thâu đêm than thở khóc lóc, và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.


(Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh).
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ còn đi đàng tội lỗi, mà bỏ mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen. (1 kinh Kính mừng)


4/ Phần thứ bốn
Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu đang vác cây Thánh giá
Ngắm: Khi Đức Mẹ theo Con khi đi chịu chết, thì thấy Con vác Thánh Giá lên núi Calvariô nhiều lần ngã xuống đất, mà quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng, thì hai con mắt Đức Mẹ nên như hai suối nước chảy xuống, đau đớn trong lòng như dao sắc thâu qua lòng vậy.


(Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh).
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được vác Thánh giá theo Đức Chúa Giêsu, ấy là chớ theo ý mình, một theo ý Đức Chúa Giêsu liên. Amen. (1 kinh Kính mừng)

5/ Phần thứ năm
Đức Mẹ đứng kề Thánh giá Đức Chúa Giêsu là Con rất yêu dấu khi trút linh hồn
Ngắm: Khi Đức Mẹ thấy Con treo trên cây Thánh giá phán ra bảy lời, như trối của trọng để cho Mẹ, đoạn thì gục đầu xuống (từ) giã Đức Mẹ mà sinh thì, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như dao sắc thâu qua lòng vậy.


(Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh).
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được nhớ bảy lời trọng ấy, như của châu báu Cha trối cho con, và giữ trong lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen. (1 kinh Kính mừng)

6/ Phần thứ sáu
Hai môn đệ hạ xác Đức Chúa Giêsu mà trao cho Đức Mẹ ẵm kính

Ngắm: Khi ông thánh Giuse cùng ông thánh Nicôđêmô tháo đanh mà đem xác Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ, khi ấy Đức Mẹ giơ hai tay lên toan đỡ lấy xác Con, đến khi đã được thì ẵm vào lòng, đoạn áp mặt xuống trên đầu Con, chẳng quản những gai nhọn ở đầu Con thâu vào mặt Mẹ, mà mặt Mẹ thì chan chứa những máu Con dính vào, mặt Con thì dầm dìa những nước mắt Mẹ chảy xuống. Ai suy cho được sự trong lòng Đức Mẹ bấy giờ, thương xót khóc lóc thảm thiết đau đớn khốn cực là thể nào! Đoạn lấy khăn trắng mà liệm xác Con, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như dao sắc thâu qua lòng đứt ruột ra vậy.

(Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh).
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được ăn năn lo buồn ghét tội, vì làm cho Đức Chúa Giêsu chịu chết làm vậy. Amen. (1 kinh Kính mừng)

7/Phần thứ bảy
Môn đệ táng xác Đức Chúa Giêsu vào huyệt đá mới
Ngắm: Khi tắm xác Đức Chúa Giêsu mà táng trong hang đá, đoạn lấy hòn đá lớn mà che ngoài cửa hang thì lòng Đức Mẹ đau đớn như đã chết mà chôn một mồ cùng con vậy, vì khi trước còn xem thấy xác Con mà còn đau đớn khốn cực dường ấy, song le bây giờ chẳng còn xem thấy xác Con nữa, thì biết đau đớn khốn cực là thế nào! Như dao sắc thâu qua lòng vậy.


(Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh).
Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được ăn năn lo buồn mọi tội, vì làm cho mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu, cùng xin in những sự thương khó Đức Chúa Giêsu vào lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen. (1 kinh Kính mừng)

Lời nguyện:
Chúng con cám ơn Đức Chúa Giêsu, xưa đã chịu nạn chịu chết vì chúng con, thì đã hợp như lời ông thánh Simêon nói, mà Đức Mẹ nhớ liên. Vậy chúng con dốc lòng kính nhớ bảy sự đau đớn Đức Mẹ cho liên, và xin Đức Mẹ hằng cứu giúp chúng con cho khỏi ngã phạm tội mất lòng Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ, nhất là khi mong sinh thì cho được chịu các phép Bí Tích và khỏi chết tươi, cùng những sự khốn khó hiểm nghèo về phần xác, và được trông ơn Đức Mẹ hằng cứu giúp chúng con cho khỏi. Vậy chúng con chỉ một lòng cậy Rất Thánh Đức Mẹ là Quan Thầy, là Chúa Bầu, là Sao Mai dẫn đàng cho chúng con đang còn vượt biển thế gian này cho khỏi lạc, cho ngày sau được vào nước thiên đàng, chầu chực Đức Chúa Giêsu cùng Rất Thánh Đức Mẹ đời đời chẳng cùng Amen.

---
Đức Mẹ đã hứa với thánh nữ Brigita, sẽ ban 7 ơn cho những ai tôn kính Mẹ, mỗi ngày đọc 7 kinh Kính mừng và suy ngắm những hạt nước mắt và đau thương của Người:
(The Blessed Virgin Mary grants seven graces to the souls who honor her daily by saying seven Hail Mary's and meditating on her tears and dolors. The devotion was passed on by St. Bridget.Đây là 7 ơn phúc Đức Mẹ hứa: HERE ARE THE SEVEN GRACES:
1. Mẹ sẽ ban bình an cho gia đình chúng.

1.- I will grant peace to their families.

2. Mẹ sẽ soi sáng cho chúng hiểu những mầu nhiệm thánh.
2.- They will be enlightened about the divine mysteries.

3. Mẹ sẽ an ủi chúng trong cơn đau khổ và đồng hành với chúng trong công việc chúng làm.
3.- I will console them in their pains and I will accompany them in their work.

4. Mẹ sẽ ban những ơn như chúng xin, nếu những ơn ấy không trái thánh ý Chúa, hoặc ban ơn thánh hóa tâm hồn chúng.
4.- I will give them as much as they ask for as long as it does not oppose the adorable will of my divine Son or the sanctification of their souls.

5. Mẹ sẽ bảo vệ chúng trong trận chiến thiêng liêng với kẻ thù hỏa ngục. Mẹ sẽ gìn giữ chúng mọi lúc trong đời chúng.
5.- I will defend them in their spiritural battles with the infernal enemy and I will protect them at every instant of their lives.

6. Mẹ sẽ trợ giúp chúng cách hữu hình trong giờ "lâm tử". Chúng sẽ được thấy nhan thánh Mẹ.
6.- I will visibly help them at the moment of their death, they will see the face of their mother.

7. Mẹ sẽ xin Con thánh Mẹ ơn này, cho những ai truyền bá lòng tôn sùng những giọt lệ và đau thương của Mẹ, chúng sẽ được đưa thẳng từ đời này lên hưởng phúc muôn đời, vì tội lỗi chúng sẽ được tha thứ hết. Mẹ và Chúa Con sẽ là niềm vui và an ủi của chúng muôn đời.
7.- I have obtained ( this grace ) from my divine Son, that those who propagate this devotion to my tears, and dolors, will be taken directly from this earthly life to eternal happiness since all their sins will be forgiven and my Son and I will be their eternal consolation and joy.

Cám ơn các bạn rất kính mến nhiều lắm !

Chúng ta cùng nhau làm Tuần Bẩy thật tích cực, hăng say, vui vẻ tự tình, quảng đại và thật sốt sắng nhé ! Hy vọng qua Tuần Bẩy này, Thiên Chúa và Đức Mẹ Đồng Công Vô Nhiễm sẽ rất hài lòng và chúc phúc cho chúng ta cũng như cho Giáo Hội Còn Sót Lại và toàn thế giới, nhất là xin Ngài thương ban ơn cứu lại hai tỷ linh hồn anh chị em đang nguy cơ trên đà hư đi mất đời đời. Amen !
LM. ĐaMinh Đồng Trung, người tôi tớ của hết các bạn
( Thứ Hai, ngày 28 tháng 11 năm 2016 )

Thứ Bảy, ngày 26 tháng 11 năm 2016

NHỮNG BƯỚC ĐI VỘI VÃ CỦA ĐỨC PHANXICÔ ( SỰ THẬT PHẢI BIẾT )

Thưa các bạn,
Đó không phải là những bước vội của những bước chân thể lý ngài như đã từng một số lần đã làm cho ngài phải té ngã, khi ngài vội vã đi xuống dưới cho các vị Hồng y tỏ lòng thần phục theo truyền thống tốt lành của Hội Thánh Công Giáo lúc ngài mới đắc cử Giáo hoàng;lúc khác, khi ngài bị người ta níu kéo làm cho bị té khiến ngài tỏ nét mặt giận dữ trông thấy mà khiếp, và mới đây ngài bị té ngã ngửa trông thấy mà thương khi ngài đang xông hương thì bị vấp té thảm hại như một tín hiệu từ trên cao, cho ngài phải cảm thấy rằng sức giới hạn của con người nếu không có ơn Thiên Chúa phù trì nâng đỡ, cho ngài thấy rằng chớ có giơ chân đạp mũi nhọn kẻo mà hư đi mất…; nhưng là những bước đi của sự vội vã muốn mau hiện đại hóa Giáo Hội Công Giáo thành giáo hội của kinh tế thị trường, của chiều hướng chính trị hoàn toàn đi ngược với Thánh Ý Thiên Chúa và Mười Điều Luật của Ngài.

Vào chính ngày Lễ Chúa Kitô Vua và là ngày kết thúc Năm Thánh Lòng Thương Xót, 20. 11.2016 vừa qua, tại nhà thờ chánh tòa Parisnước Pháp, Đức Cha Eric de Moulines-Beaufort, là Giám mục Phụ tá của Tổng Giáo phận Paris đã cho hơn 20 mục sư Tin Lành trong y phục mục sư truyền thống của họ được rước Mình Thánh Chúa.  

Vậy biến cố này nói gì với chúng ta và mọi người trong bối cảnh Giáo Hội hiện nay, Giáo Hội mà qua Đức Phanxicô, Tin Lành đang được nâng lên trở thành vị trí thượng phong vượt lên trên cả Công Giáo.
 
Nếu để ý từ đầu triều giáo hoàng của ngài đến giờ, chúng ta đã thấy có khuynh hướng này khá mạnh mẽ, khi thấy ngài hay gặp gỡ tiếp xúc với các nhóm và với các đại diện của các phái Tin Lành, và hay tự động xin lỗi họ vì những gì họ phải chịu bởi những người Công Giáo, ra như Công Giáo đã sai và đã đối xứ cách bất công với họ để họ phải chịu nhiều oan uổng bao nhiêu năm nay. 

Chúng ta đừng quên Tin Lành là Thệ phản giáo, là phản bội Giáo Hội Công Giáo và chống Giáo Hội Công Giáo, họ muốn Tin lành hóa Giáo Hội Công Giáo từ lâu rồi. Đúng hơn Tin Lành là một phái của Tam Điểm nhằm hủ hóa cho đến khi tiêu diệt hết niềm tin của Công Giáo chính thống.

Như vậy chúng ta càng ngộ ra rằng, từ khi tranh đấu thành công cho người ta rước lễ trên tay và như thế đã dẹp hết bàn quỳ rước lễ đi, nhiều nơi đã và đang bỏ luôn bàn quỳ để cầu nguyện, vào nhà thờ chỉ còn là đứng và ngồi, thì quả thực Công Giáo đã bị người ta đánh lừa thê thảm rách tanh banh, giáo dân hầu hết gần 10 triệu người mà nếu rước Chúa cũng rước Chúa trên tay như bên Tin Lành, đúng là cầm lấy mà ăn. Lời Chúa nói với những người có Chức Thánh mà ngày nay người ta cứ vịn vào đó để áp dụng cho mọi người. Người Công Giáo đang bị tin lành hóa mà không biết, mà nhiều người có biết cũng không thèm tin, không thèm để ý tới.

Từ việc người Công Giáo rước lễ trên tay tới việc ngày hôm nay qua Đức Phanxicô cho phép và mời gọi một cách không hẳn bằng lời nói cho bằng chính hành động và đối xử, cho phép những người Tin lành cũng được thông hiệp Mình Thánh Chúa, niềm tin sâu xa bất di dịch của người Công Giáo, thì có phải là đang dẫn Công Giáo đi tới chỗ như Tin lành thôi, cũng chỉ là việc làm tượng trưng để kỷ niệm, chia nhau bánh xong, còn bao nhiêu cũng đổ đi…
Hiện Đức Phanxicô đang ráo riết và vội vã gấp rút vì qua những cuộc bị té như khi đang xông hương trong Thánh lễ kia mà có lẽ thấy mình không còn nhiều thời giờ để hoàn tất chỉ tiêu thằng bố Quỷ trao cho, nên phải chạy nước rút vì sợ thời gian còn rất ít ỏi.

Thời gian qua, vị này tranh thủ đi các nhiều nơi, gặp nhiều người, nhiều nhóm, nhất là những nhóm đối lập, những tôn giáo của con người để bắt tay, để ăn chơi, để thỏa hiệp, để đánh mất chính mình, để cho người ta Tin lành hóa mình, Phật giáo hóa mình, Hồi giáo hóa mình, Tam điểm hóa mình và Satan hóa mình…
Mới cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2016, thì nào là ký kết hòa hợp với Anh giáo tại Vatican , nào là ký hợp hiệp nhất với Tin lành Luther tại Thụy Điển dịp sang mừng họ 500 năm chống Giáo Hội Công Giáo, làm cho nhiều người, có cả những người giáo dân bình thường, họ cũng phải ngạc nhiên thắc mắc bất an khủng khiếp; nhất là mới đây ngày Chủ Nhật 20.11.2016, tại nhà thờ chánh tòa Paris lại thấy việc một vị Giám mục cho hơn hai mươi người mục sư Tin lành Luther lên rước lễ thì đó có phải là một hậu quả tất nhiên của việc Đức Phanxicô ký kết hiệp nhất với Tin Lành Luther bên Thủy Điển không ?

Có lẽ đây chỉ là một trong những kịch bản sẽ còn đựợc đưa ra nữa dưới nhiều hình thức để Tin lành hóa Giáo Hội Công Giáo của Chúa và của chúng ta.

Khi người ta đập tượng ảnh Chúa và Đức Mẹ ở một vài nhà thờ bên Ý, thì Đức Phanxicô không một lời lên ánmà bênh vực cho Chúa, cho Mẹ, cho Công Giáo đang khi ngài nắm quyền Giáo Hội Công Giáo. 

Khi Giám mục của mình cho một lô mục sư Tin Lành rước lễ công khai, một sự phạm thánh hết sức nghiêm trọng, thì Đức Phanxicô vẫn im lặng tỉnh bơ.
Khi Cha Bề trên dòng Đồng Công gởi thơ cho Đức giáo hoàng về việc khiếu nại để xin vẫn tiếp tục duy trì tên dòng là Dòng Đức Mẹ Đồng Công, thì mặc dầu có hồi báo là Giáo hoàng đã nhận được thư rồi nhưng ngài vẫn bặt vô âm tín. Phải chăng ngài đang làm thinh là ngài nói với chúng ta, với Cha Bề trên rằng : Điều ta đã quyết là đã quyết, không còn có chuyện xin xỏ kèo nài gì nữa ráo !

Hiện ở Rôma người ta đang xôn xao bàn tán nhiều về bức thơ kiến nghị Đức giáo hoàng, xin ngài trả lời về Tông Huấn Amoris Laetitia, nhưng ngài vẫn im lặng một cách bí ẩn và 4 vị Hồng y trong đó có Hồng y Raymond Burke, với lương tâm đúng thật đã xin đứng ra để sửa sai lại những điều nghịch với Đức Tin và Thần học Luân lý của Công Giáo tông truyền trong Tông Huấn mà Đức giáo hoàng Phanxicô đã công bố vào ngày 08 tháng 04 năm nay 2016, và đang truyền cho các Giáo Hội địa phương học hỏi phải thi hành.

Thứ Sáu ngày 28.10.2016, Đức Phanxicô đã thay đổi toàn bộ 27 thành viên Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích và thay vào đó 27 vị mới mà nhiều vị mới trong 27 vị này đã từng có tiền án về việc rộng rãi xả láng tự do thoải mái theo ý riêng mình, tự do sáng kiến riêng không theo truyền thống của Giáo Hội từ trước đến giờ trong Phụng Vụ về việc cử hành các Bí tích…, một động thái gây sửng sốt và hoang mang cho nhiều người trên thế giới, rồi không biết điều gì sẽ xảy ra cho Giáo Hội nữa đây, và đây có phải là động thái chuẩn bị rất gần cho Đức Phanxicô xúc tiến việc thay đổi Thánh Lễ Hy Tế Cực Trọng của Chúa Giêsu, mà Chúa và Đức Mẹ đã không ngừng báo trước cho chúng ta biết trong Sách Sự Thật, không ?

Rồi nào là mới đây, Đức Phanxicô đã ký cho phép tất cả các linh mục trên thế giới được tha tội phá thai, như một cổ võ công khai cho mọi người mẹ có thể tự do phá thai giết người, giết con mình một cách hợp pháp theo sự cho phép của ngài giáo hoàng giả này, ra như ngài đang nói với họ, cứ phá thai thoải mái vô tư đi, vì đã có các linh mục tha cho bất cứ lúc nào, mà chẳng còn phải vạ, phải cấm, phải mắc tội gì nữa. 

Rồi sắp tới lại chuẩn bị ra tông thư cho phép những ai ly dị được tự do tái hôn mà vẫn được rước lễ.v.v.v. Và còn nhiều điều xấu xa nhằm đưa dẫn con người xuống cấp nền đạo lý, trái nghịch với Ý Thiên Chúa và Mười Giới Luật của Ngài sắp xảy ra…

Nhưng, các bạn với Đồng Trung, chúng ta vẫn nhớ là Lời Cầu Nguyện qua Ba Vũ Khí Thiêng Liêng Trời Ban cho chúng ta, nếu chúng ta sử dụng nhiều lần hơn và sốt sắng với đầy tràn lòng tin không lay chuyển hơn, tức là TIN : VỚI CHÚA KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ, thì vì những lời cầu nguyện đoàn kết nên một của chúng ta mà những sự dữ, những tai họa, nhất là tai họa mất nhiều linh hồn anh chị em trên thế giới của chúng ta được giảm thiểu tối đa, cả chiến tranh và đói khát, bách hại cũng thế.

Dù Giáo hoàng giả có sốt ruột muốn làm ngay, muốn thay đổi ngay, muốn cướp nhiều linh hồn ngay, muốn đưa quỷ vào nơi Thánh ngay, muốn gạt bỏ Chúa, gạt bỏ Đức Mẹ ngay, muốn truyền đạt cho người ta là không có Thiên Đàng, không có Hỏa Ngục ngay…, nhưng nhờ lời cầu nguyện của những kẻ lành và khiêm tốn nhỏ bé đơn sơ, mà Chúa chỉ cho Satan, cho Tam Điểm, cho Ngụy Kitô và Giáo hoàng giả Phanxicô này được vung tay bề thế trong một mức độ giới hạn tối thiểu nào đó thôi. Chúng ta tin tưởng ‘ vỏ quít dầy có móng tay nhọn ’, chứ không phải kẻ thù của con cái Chúa muốn làm gì là làm được đâu, mà nhiều khi gậy của ông lại quay trở lại đập chính ông đấy !

Thưa các bạn kính yêu !
Càng lúc chúng ta thấy những lời tiên báo trong Sách Sự Thật xảy ra, thì chúng ta không những được củng cố niềm tin mạnh mẽ hơn nữa, mà còn là minh chứng cho người khác về Sách Sự Thật là thật 100% . Nhưng chúng ta đừng quên cám ơn Chúa và Đức Mẹ, và cả những anh chị em đã công sức với sự cộng tác đắc lực của Quý Anh Chị Thần –Thánh, truyền đạt dưới nhiều phương tiện giúp chúng ta có thể biết và đón nhận Sự Thật vô cùng quí báu này :

1/ Để chúng ta không bao giờ dám tự hào có pha lẫn những tư tưởng ước muốn tự phụ kiêu ngạo mà cách nào đó tỏ ra coi thường người khác, nhất là những người chưa được diễm phúc biết Sách Sự Thật như chúng ta. Đặt giả sử, nếu Chúa không cho chúng ta biết như hiện nay, thì chúng ta có lẽ cũng như người ta thôi, cũng tẩy chay Sách Sự Thật, cũng chống đối và cũng cho những ai đi theo Sách Sự Thật là dị giáo, là bỏ Giáo Hội, là chống giáo hoàng.v.v.v.

Chúng ta phải tỏ lòng tri ân sâu xa biết ơn Chúa đã thương mặc khải cho chúng ta biết Sự Thật này, để khỏi vào số trong tương lai khi thử thách dồn dập, bách hại xảy đến, phản bội niềm tin vào Chúa qua Sách Sự Thật Ngài ban, mà Chúa đã báo trước là có những người hiện đang tin theo Sách Sự Thật sẽ quay đầu phản bội và tố cáo chống lại các các con.

2/ Để chúng ta biết cảm thông và thương xót anh chị em chúng ta hơn, bằng việc dấn thân hơn nữa cho công việc mà phải nói là Sứ Mệnh Chúa trao cho những người được diễm phúc biết, đón nhận và đi trước,đi theo sự hướng dẫn của Sách Sự Thật, để giữ được lòng trung thành với Giáo Hội Tông Truyền, Giáo Hội Chân Thật, Giáo Hội Còn Sót Lại của Chúa, để rồi từ chúng ta cũng phải làm điều gì đó cho anh chị em mình; đặc biệt là quan tâm lo cho anh chị em nhận ra Sự Thật của ngày hôm này để biết lối mà sống, có thể sống còn được trong những ngày, tháng, năm sắp tới.
Thành thật xin lỗi, Đồng Trung xin phép thưa rằng: nếu có bạn nào ‘điều này hy vọng sẽ không có’ mà không quan tâm tới anh chị em chung quanh ta và bao la trên thế giới, chỉ biết an thân tự tại vì lý do là gia đình mình đã lo các thủ tục cần phải chuẩn bị là xong rồi, còn ngoài ra tôi chẳng cần quan tâm tới ai, thì chúng ta đang sống trong ao nước tù rồi, vì tấm bánh chỉ còn tồn tại mãi khi chúng ta biết san chia cho anh chị em trên trên thế giới, càng chia sẻ cho được nhiều người tấm bánh chúng ta càng vĩ đại và bền vững; hũ bột của bà góa thành Sarépta thời Tiên tri Elia cũng thế !

Nếu có ai vì lý nào đó mà không quan tâm tới vận mệnh toàn thế giới và cả Giáo Hội, thì phải chăng người đó đang mang trọng tội mà không biết ? Chúa sẽ hỏi người đó như đã hỏi Cain là em ngươi đâu ?

Ông Phú hộ thời Lagiarô cũng chỉ vì không quan tâm, không để ý thương xót anh chị em mình là Lagiarô nghèo đói ngay trước mặt…, mà Phú hộ đã tự động rơi xuống hỏa ngục, thì phải chăng việc người ta không quí trọng và giúp đỡ, không quan tâm đến phần rỗi đời đời của anh chị em mình, là tự làm cho mình trở nên nặng tội hơn những không quan tâm đến nhu cầu phần xác của anh chị em ?

Như có lần Đồng Trung cũng hân hạnh được thưa với các bạn là, nếu vì hoàn cảnh mà không thể làm những việc bên ngoài như chia sẽ, như tặng Sách Sự Thật.v.v., sách Chiến Dịch Cầu Nguyện, phát Ấn Tín…, chúng ta luôn luôn vẫn có thể bù lại bằng cách cầu nguyện mạnh hơn, nhiều hơn, với lòng tin lớn lao hơn rằng Chúa và Mẹ có cách để đem chia sẻ những của ăn, những tấm bánh lời cầu nguyện hy sinh của chúng ta cho anh chỉ em mình biết Sự Thật càng sớm. Các Tổng Thần, các Thiên Thần và đông đảo các Thánh, cả biết bao Thánh Tử Đạo Việt Nam…, chả lẽ các Ngài thất nghiệp ngồi chơi xơi nước khi thấy Chúa Giêsu và Đức Mẹ là Đấng Đồng Công hoàn toàn nên một với Chúa là Con của Mẹ, đang đau đớn tất bật chạy ngược chạy xuôi tìm cách đi cứu từng các con khắp thế giới của mình !

Giữa bối cảnh thế giới đầy náo loạn và ưu tư, đầy những nguy hiểm và đe dọa hủy diệt, chúng ta không thể không quan tâm đến những tín hiệu đèn đỏ báo khẩn cấp hết nơi này nơi kia, trong đó có sự kiện mà từ ngày Lễ Đức Mẹ Dâng Mình vào Đền Thờ ngày 21.11.2016, nhiều báo Việt Nam và nước ngoài đồng loạt đưa tin về Thánh Tượng Đức Mẹ Fatima ở bên Mexicô khóc ròng máu mắt bốn tháng nay và vẫn còn đang tiếp tục chảy máu.

Ngày xưa lúc còn tại thế, chúng ta cũng thấy Chúa khóc khi thấy người mẹ khóc thương người con trai duy nhất chết mà người ta đang đem đi chôn, và Chúa đã làm phép lạ để cho con bà được trở về với cuộc sống. Cũng thế, Chúa đã khóc thương Lagiarô chết và cảm thông với hai bà chị là Matta và Maria, nên Chúa đã gọi Lagiarô sống lại để trả em về cho hai chị em.Nhưng Chúa tỏ ra khóc thương nhất là khóc thương thành Giêrusalem đã khước từ không nhận Ân Huệ Cứu Độ của Thiên Chúa. Còn Đức Mẹ như trong Sách Thần Đô Huyền Nhiệm mà Chúa đã trực tiếp mặc khải cho Chân Phước Maria Agrêđa thì Đức Mẹ khóc rất nhiều lần vì Trái Tim Chúa và Trái Tim Mẹ đã trở nên một, nên tất cả những đau thương của Chúa cũng là đau thương của Mẹ…, nhất là Mẹ khóc khi Giuđa phản bội bán Chúa lấy 30 đồng bạc rồi đi thắt cổ tự tử. Ngay từ đấy Mẹ đã khóc máu vì quá đau khổ khi thấy Giuđa muốn hư đi mất mà Mẹ đã van xin Chúa ban rất nhiều ơn đặc biệt để Giuđa trở về sám hối ăn năn tội mình để được tha thứ và khỏi mất linh hồn, nhưng không được, vì Giuđa cứ theo ý riêng để đi vào cõi hư mất hỏa ngục đời đời.

Ngày nay, đứng trước tội vô ơn tệ bạc vĩ đại của nhân loại dám khước từ Thiên Chúa là Chủ Tể, là Tác Giả của tất cả mọi vật hữu hình và vô hình, khước từ Thiên Chúa là Chúa, là Cha của mình, để mình vong thân tự quyền sống dước ách nô lệ và kìm kẹp của ma quỷ mà mất hạnh phúc đời này và đời sau chẳng cùng, thì làm sao Chúa và Mẹ không khóc máu.

Nếu mỗi một linh hồn là giá máu Chúa vô cùng, quí hơn cả vũ trụ này, thì làm sao Chúa không đau đớn xót xa, không khóc thương cho từng người con Chúa trực tiếp tạo dựng như thế. Không những Chúa và Mẹ khóc máu mắt diễn tả sống động qua những Thánh Tượng, mà ngay cả nhiều con sông nước đang trắng trong cũng tự động trở nên màu máu đỏ mà khoa học bó tay cũng không thể giải thích được.
 
Đối với những người tin vào Thời Cuối, nhất là Tin vào và sống theo SÁCH SỰ THẬT, thì việc nhiều Thánh Tượng Chúa và Đức Mẹ khóc, chúng ta biết lý do, vì người tabỏ Chúa, xa Đức Mẹ, bỏ giữ các Giới Răn là những điều kiện để khỏi hư mất linh hồn, bỏ lòng tin và lòng trông cậy vào tình thương vô bờ của Thiên Chúa, nên mất hạnh phúc muôn đời. Chúa và Mẹ đang đau khổ cực độ khi mà nguy hiểm hư mất tới nơi, với biết bao những biển báo SOS dưới đủ mọi hình thức, thế mà người ta vẫn cứ giả điếc làm ngơ, vẫn đường đi lối cũ, đường của ngững con người hư hỏng của Giuđa !
 
Bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh quàng khăn màu trắng, trên đầu có vương miện, và một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ mắt đã khô. Chủ nhân bức tượng khẳng định đây là máu khô.
 
Tuy nhiên, vị trí chính xác của bức tượng đang được giữ bí mật và công chúng không được phép đến thăm, người đàn ông nói với kênh tin tức Telemundo.
Người đàn ông sống tại Jalisco, Mexico, cho biết bức tượng đã khóc trong bốn tháng qua
Chủ nhân của một bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria ở Mexico cho biết, bức tượng này đã khóc ra máu suốt 4 tháng liền.
 
Người đàn ông ở Jalisco, Mexico vẫn còn choáng váng khi kể chuyện, ông đã ngạc nhiên đến mức nào khi nhìn thấy bức tượng Mẹ Đồng Trinh Maria đặt ở nhà ông bỗng khóc ra máu suốt 4 tháng liền.Bức tượng Mẹ Maria choàng khăn trắng, trên mặt bức tượng hiện đang đóng những vảy đỏ mà chủ nhân bức tượng cho rằng đó là máu khô. Đây là một hiện tượng mà một số người Công giáo xem như là một dấu hiệu từ Thiên Chúa.Tuy nhiên, vị trí chính xác của bức tượng không được tiết lộ và không cho phép tham quan bởi người ta lo ngại sẽ có hàng loạt người hành hương tới ngắm tượng, như đã xảy ra tại thị trấn Floridablanca ở Colombia đầu năm nay.Trước đó, hình ảnh bức tượng với chất lỏng màu đỏ chảy xuống má đã khiến rất nhiều du khách hiếu kỳ kéo tới bởi họ tin đây là một phép lạ. Cô Ana Cristina Jimenez, người dân địa phương cho biết: “Tôi đã thấy Mẹ Đồng Trinh khóc ra máu. Tôi rất ngạc nhiên. Tôi cảm thấy vui, buồn lẫn lộn!”.Một phụ nữ khác ở đây, cô Miryan Quintero thêm vào: “Tôi tin điều này. Mẹ Đồng Trinh vẫn sống trên thiên đường. Tôi tin điều này là sự thật”

Các bạn rất quí mến, vì nhiều những lý do nghiêm trọng và chắc chắn sẽ còn nhiều biến cố đau khổ thử thách gian nan xảy đến cho Giáo Hội và thế giới, chúng ta chỉ biết bám lấy Chúa và Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh, nhất là Thánh Cả Giuse và Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, để xin các Ngài thương chúng ta, thương cứu Giáo Hội và toàn thế giới.

Xin các bạn cùng hiệp ý với Đồng Trung và nhiều anh chị em thành tâm quảng đại trên khắp thế giới dâng Mẹ Đồng Công Vô Nhiễm một Tuần Bẩy Đền Tạ Mẹ trước Lễ Mẹ Vô Nhiễm năm nay, 08.12.2016, kỷ niệm đúng một năm khai mặc Năm Thánh Lòng Thương Xót, và cũng đúng một năm, đã làm cho nhiều người ở nhiều nơi trong Giáo Hội hoàn vũ đang bị mất đi khả năng Sám Hối Ăn Năn Cải Thiện Đời Sống để thực sự trở về với Thiên Chúa. Những người lãnh đạo của Giáo Hội lớn nhỏ, từ cấp trung ương tới các giáo hội địa phương, cứ đề cao Lòng Thương Xót Chúa mà rất ít đề cập mạnh mẽ tới điều kiện cần phải có để lãnh nhận được Lòng Thương Xót của Thiên Chúa là Thông Hối Ăn Năn Xin Lỗi trở về thực sự với Chúa.

Vậy để đền tạ Đức Mẹ Đồng Công, vì người ta đã chính thức bỏ Danh Mẹ Đồng Công, vì những người thù nằm ngay trong chính chỗ cao nhất trong Giáo Hội, họ có ý là không nhận Đức Mẹ Đồng Công với Chúa để đem lại Ơn Cứu Độ cho toàn thể nhân loại chúng ta;đồng thời cũng đền tạ Mẹ vì chính ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm năm ngoái 08.12.2015, Giáo hoàng giả cho chiếu các con vật rắn rết hùm beo, khỉ, có cả hình quỷ quái lên mặt tiền của Đền thờ Thánh Phêrô một cách tính vi người ta khó nhận ra, như công khai cho mọi người nhất là những kẻ thù của Giáo Hội thấy rằng, từ nay Giáo Hội này sẽ bị vật chất, thú vật hóa, sẽ bị tà thần, ngẫu tượng hóa, sẽ bị tôn giáo toàn cầu, tôn giáo của ma quỷ hóa, sẽ bị vô thần và Tam Điểm, Satan hóa…

Đồng Trung biết tấm lòng của quí anh chị em lúc này rất sốt sắng, vì thấy rằng thời giờ không còn nhiều để cứu anh chị em thế giới. Chắc chắn riêng riêng quí anh chị cũng luôn có những sáng kiến để làm vui lòng Chúa, an ủi đền tạ Chúa và Đức Mẹ, nhưng một tuần bẩy đặc biệt chúng ta cùng lòng cùng ý với nhau thì có sức mạnh vĩ đại, vì Chúa đã nói đâu có hai ba người họp lại nhân danh Chúa để cầu xin bất cứ ơn gì, Chúa cũng sẽ ban cho. Vậy tin vào thiện chí và tấm lòng quảng đại của quí anh chị em, Đồng Trung xin chúng ta ai có thể được cùng thống nhất với nhau trong Tuần Bẩy Đặc Biệt từ ngày thứ Năm mồng 01 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày thứ Tư, mồng 07 tháng 12 năm 2016, ngoài những việc đáng quí yêu anh chị em chúng ta vốn làm, chúng ta cố gắng thêm chút nữa như sau nhé :

Mục đích :
- An ủi đền tạ làm mủi lòng Chúa Giêsu và Đức Mẹ Đồng Công Vô Nhiễm
- Cầu cho anh chị em trên thế giới mọi người sớm nhận ra Sự Thật của ngày hôm nay là Thời Cuối, sớm nhận được Sách Sự Thật và tin theo cùng tuân giữ, để được bình an trong những thử thách sắp tới.

- Hỗ trợ cầu nguyện đặc biệt cho các Đức Hồng y và Giám mục, Linh mục, cách riêng cho 4 Hồng Y gồm Đức Hồng Y Raymond Burke, ĐHY Joachim Meisner, ĐHY Walter Brandmuler, và ĐHY Carlo Caffarra, cùng ĐHY Robert Sarah và Đức Tổng Giám mục Philadelphia Charles Chaput…, là những vị hiện đang can đảm dám công khai nói lên Sự Thật và tranh đấu cho Sự Thật, cũng như bênh vực cho Lời Chí Thánh Hằng Sống của Thiên Chúa và Giới Luật của Ngài. Xem ra các ngài đang bị cô lập, bị cho là lập dị là cổ hủ, là bảo thủ, và có thể bị chính Giáo hoàng giả lên án truất phế,v.v.v. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần thương ban ơn Khôn Ngoan, Sức Mạnh và an ủi khích lệ cho các ngài, và thúc đẩy có thêm nhiều vị Hồng Y, Giám mục Linh mục không những tại Rôma mà còn rải rắc khắp nơi trên thế giới để các ngài sẽ là còn số rất đông đứng lên tranh đấu cho Sự Thật đang bị người ta che phủ lấp liếm để đánh lừa.

Việc làm :
- Tham dự Thánh lễ hằng ngày nếu có thể.
- Hy sinh sống vui vẻ hiền hòa dễ dãi, dễ bỏ qua cho mọi người.
- Rước lễ thiêng liêng, ít là 7 lần thêm trong mỗi ngày
- Đọc 7 chục Kinh Mân Côi và suy gẫm theo thứ tự từng chục Bẩy Sự Đau Thương của Mẹ Đồng Công. 

+ Suy niềm đau của chục thứ nhất : Tiên tri Simeon tuyên bố : Đây Con Trẻ này được đặt lên khiến cho nhiều người sụp đổ hay đứng dậy và là mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần Bà ( Mẹ ), một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà để tâm tư nhiều người được biểu lộ…
+ Suy niềm đau chục thứ hai : Đức Mẹ đem Chúa Hài Nhi trốn sang Ai Cập.
+ Suy niềm đau chục thứ ba : Lạc Chúa Giêsu ba ngày trong Đền thờ.
+ Suy niềm đau chục thứ tư : Đức Mẹ gặp và theo Chúa Giêsu vác Thánh Giá lên núi Sọ.
+ Suy niềm đau của chục thứ năm : Mẹ Đồng Công đứng dưới chân Thánh Giá, đón nhận Bẩy Lời Trăn Trối vô cùng quí giá của Chúa Giêsu và chứng kiến Chúa hấp hối thương đau tột độ và tắt thở.
+ Suy niềm đau chục thứ sáu : Tháo đanh Chúa đã chết xuống và trao vào vòng Tay Mẹ vô cùng đau khổ vì nhân loại và vì từng người chúng ta.
+ Suy niềm đau chục thứ bẩy : Táng xác Chúa trong mồ.

Quí anh chị có thể đọc 70 Kinh Mân Côi này nằm trong số Kinh Mân Côi quí anh chị vốn đọc hằng ngày; còn nếu quí anh chị có giờ, và bớt ra được thì 7 chục Kinh Mân Côi đây là con số thêm riêng trong tuần bẩy thì quá tuyệt, và Đồng Trung hoan hô cả hai chân hai tay mà tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ Đồng Công và hết lòng cám ơn quí anh chị em mình lắm lắm !

Hy vọng nhờ Tuần Bẩy này mà có thêm nhiều linh hồn được ơn cứu rỗi, có thêm nhiều người nhận ra được Sự Thật và đón nhận Sách Sự Thật, có thêm những tông đồ cho Chúa và Mẹ trong Thời Cuối này để nhân rộng những tấm lòng, những bàn tay, những bước chân phủ sóng khắp cả thế giới cho sứ mạng truyền bá Sự Thật được kết quả tối đa.

Vâng, có một kế sách rất hay và cũng rất tế nhị, nhưng lại rút ruột được Thần Thánh trên trời, đó là mỗi khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi, các bạn nhớ tế nhị trân trọng thân thương mời quý Anh Chị Thần Thánh trên trời, nhất là Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae đầy oai phong quyền uy của Thiên Chúa chúng ta cùng đọc Kinh Kính Mừng Đức Nữ Vương Thần Thánh nhé, các Ngài mừng và thích lắm vì các ngài rất muốn cùng với chúng ta để chúc vinh Mẹ theo Thánh Ý của Thiên Chúa. Mỗi lần như thế, các Ngài sẽ rất cảm động vì thỏa lòng khao khát của các Ngài đối với Mẹ Thiên Chúa và là Đức Nữ Vương tình thương của các Ngài.
Không những thế, nhờ việc tự do xin, mời các Ngài cùng đồng hành trong các lời cầu nguyện như thế, mà ra như chúng ta giúp các Ngài càng hỗ trợ chúng ta được tối đa theo Ý Chúa trong Sứ Mệnh mà chúng ta đang đảm nhận đây là Loan Báo Sự Thật và giúp cho mọi người được biết và đón nhận Sách Sự Thật với lòng biết ơn tràn đầy yêu mến Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha Cực Thánh. 

Nếu chúng ta luôn có tâm tình mời mọc thân thương cùng với các Ngài như thế, chắc các Ngài vui và cảm động lắm ! Không những các Thần Thánh, mà kính mời cả các Anh Chị đang được thanh lọc trong Luyện Ngục của chúng ta nữa nhé. Các Linh Hồn Luyện Ngục không những rất mong người trần thế nhớ cầu nguyện cho, mà nhất là các Linh Hồn cũng mong mỏi rất nhiều được chúng ta kính mời để cùng đọc Kinh Mân Côi với chúng ta, vì mỗi lần như thế, là thêm một lần các Ngài được thỏa lòng tôn vinh Đức Mẹ bù lại những thời gian tại thế chưa hết lòng tôn vinh đọc Kinh Mân Côi, và dĩ nhiên cũng là mỗi lần các Ngài cũng được Đức Nữ Vương cầu khẩn Thiên Chúa rút vắn thời gian thanh luyện cho các Ngài để mau được về hợp hoan nhập đoàn Thần Thánh trên Thiên Quốc. 

Không những kính mời các Ngài đọc Kinh Mân Côi mà cả Kinh Lòng Thương Xót, 170 Kinh CDCN nữa. Chúng ta không bao giờ quên để tất cả những lời kinh nguyện của mình luôn luôn cùng hợp với hết những người lành trên thế giới nữa đấy. Được thế thì chúng ta sẽ thấy đông vui vô cùng, và lực lượng của chúng ta mạnh lắm, không quỷ ma nào có thế làm hại được hồn xác chúng ta. Và từ trên trời Thiên Chúa Cha nhìn xuống chắc Ngài sẽ mủi lòng và sung sướng mãn nguyện vô cùng, nhìn thấy “Anh Em Chúng Nó Biết Yêu Thương Gắn Bó Đoàn Kết Nên Một và Cứu Giúp Lẫn Nhau”. Được vậy, Chúa sẽ mau thương ban cho anh chị em trên thế giới được ơn cứu rỗi, nhất là hai tỷ linh hồn đang trên đà hư mất cần phải được cứu thoát.

Thưa các bạn, trước đây có lần xin các bạn, hôm nay một lần nữa, Đồng Trung xin các bạn trong công việc này, cũng như đối với danh tính các linh mục đang song hành cùng với các bạn đây, chúng ta cố gắng tiếp tục khéo léo, giữ kín đáo và khôn ngoan, vì chính một Sứ Điệp kia trong Sách Sự Thật, Chúa cũng đã lưu ý chúng ta phải thận trọng và kín đáo, không phải cứ nghĩ là có Ấn Tín bảo vệ rồi là ta cứ thoải mái không còn thận trọng theo sự khôn ngoan cần thiết phải có trong ứng xử với nhau giữa xã hội nữa. Chính Chúa Giêsu trong khoảng ba năm công khai rao giảng, Ngài đã gặp biết bao nguy hiểm và chống đối đe dọa mạng sống, và mặc dù Ngài vẫn biết là chưa tới giờ Chúa Cha định cho Ngài bị bắt và chịu chết, nhưng chúng ta thấy Ngài luôn thận trọng, nhất là khi người ta báo cho Ngài là lãnh đạo Do Thái đang tìm cách bắt Ngài, thì Ngài lại sang một nơi khác, hoặc là kín đáo đi sau đi một mình, chứ không có khư khư là chưa tới giờ, không thằng nào làm gì được tao, như thái độ không khôn ngoan của nhiều người trong quần chúng.
Ngay cả trong các việc giúp cho người ta biết được Sự Thật, chúng ta cũng phải thận trọng, khéo léo khi nói trực tiếp và cả trên điện thoại mỗi lần đề cập đến các linh mục đang cùng đường chuẩn bị Đón Chúa Quang Lâm như chúng ta. Chúng ta phải giữ cho các ngài, để các ngài vẫn còn có thể đồng hành sát cánh với chúng ta, đặc biệt trong những hoàn cảnh khó khăn, bách hại sắp tới có thể xảy ra. 

Chúng ta thật đều có bổn giữ gìn bảo vệ cho các ngài như xưa thời bách hại của Giáo Hội sơ khai, các tín hữu lúc đó đều sống chết bảo vệ, giữ kín cho các ngài, để các ngài còn cử hành Thánh Lễ và ban các Bí Tích cho đoàn chiên rất cần ơn Chúa qua Thánh Lễ và các Bí Tích, để có thể kinh qua cơn gian nan khốn khó bình an. 

Trong tình nghĩa keo sơn gắn bó thắm thiết như trong một gia đình, Đồng Trung mạnh dạn xin thế, các bạn vui lòng nhé. Khi báo cho nhau đi đến họp nơi này nơi khác trong nhiều trường hợp, các bạn cũng không nên công khai thông báo trên facebook, vì có những người không ưa, họ có thể tìm cách ngăn trở hoặc để ý anh chị em chúng ta.v.v.v.

Thân ái chào tạm biệt các bạn trong Tình Yêu Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria !
LM. Đminh Đồng Trung
Thứ Bẩy, 26.11.2016
 
Tái bút : Xin các bạn có thể được, cố nhắc cho nhau trước ngày Tuần Bẩy nhé. Có thể các bạn nào đó vì công việc bận rộn nên quên mất. Chúng ta làm vậy để ma quỷ nó cũng phải gờm sợ sức mạnh đoàn kết trong lời cầu nguyện của chúng ta, để nó sẽ bị giảm sức tấn công các linh hồn và Giáo Hội của Chúa, và chúng sẽ không thể ‘bắn tỉa’ được anh chị em nào của chúng ta. Chân thành cám ơn các bạn !

Thứ Hai, ngày 07 tháng 11 năm 2016

LM Đồng Trung : CHÚA GIÊSU CỨU THẾ SẮP QUANG LÂM NGỰ ĐẾN


CHÚA GIÊSU CỨU THẾ SẮP QUANG LÂM NGỰ ĐẾN

Thưa quí vị và các bạn,


Đồng Trung tha thiết xin rằng, những ai có thể được, các bạn hãy nói cho họ là CHÚA GIÊSU CỨU THẾ SẮP TRỞ LẠI RỒI ĐẤY, nhé !


Chúng ta nhắc nhau Lời Chúa Giêsu năm xưa đã trở thành thời sự nóng bỏng cho ngày hôm nay : “ Vậy anh em hãy Tỉnh Thức và Cầu Nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và xứng đáng đứng vững trước mặt Con Người ” ( Lc 21,34-36 )

Vâng, vậy là thế giới đã có Giáo hoàng giả từ ngày 13 tháng 03 năm 2013 và chính thức lên Ngai cai trị vào ngày 19 tháng 03 năm 2013 sau đó.


Đây là dấu hiệu gần nhất, rõ nhất và chắc chắn nhất báo cho mọi người biết là thế giới và Giáo Hội Công Giáo đang sống trong Thời Cuối trước ngày Tận thế.
Nhất là bắt đầu từ chiều thứ Bẩy, ngày 05 tháng 11 năm 2016, nhà dòng Đồng Công bị ép buộc phải bỏ Danh Hiệu Đức Mẹ Đồng Công để thay thế vào đó là Danh hiệu Mẹ Chúa Cứu Chuộc ( hay Mẹ Đấng Cứu Chuộc cũng vậy ). Đây cả là một chương trình phá đạo Công Giáo của Satan mà Giáo hoàng giả, đệ tử trung thành của hắn đang tuần tự thực hiện từng nét. Kính mời các bạn cùng nghe lời Mẹ Ơn Cứu Rỗi nói trước với chúng ta qua Sách Sự Thật, thứ Hai ngày 09 tháng 04 năm 2012 về vấn đề này như sau : 

“ Hỡi con, thế giới sắp phải trải qua những thay đổi cuối cùng khi mà trận chiến để giành lấy các linh hồn gia tăng.
“ Satan sẽ gây tổn thương cho Giáo Hội Công Giáo và Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, cũng sẽ bị liên lụy trong sự chia rẽ của Giáo Hội.
“ Vai trò của Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, Đấng Trung Gian, Đấng Bào Chữa sẽ không được đón nhận bởi sự chia rẽ trong Giáo Hội Công Giáo.
“ Mẹ không được đón nhận trong nhiều giới lãnh đạo của Giáo Hội liên quan đến VAI TRÒ MÀ MẸ PHẢI CÓ TRONG VIỆC CỨU RỖI CÁC LINH HỒN.
“ Con Chí Thánh đáng thương của Mẹ bị tổn thương quá nhiều bởi cách mà Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, đã bị loại trừ.
“ Không ai hiểu được vai trò của Mẹ là người đạp nát đầu con rắn.
“ Hắn, tên ác quỷ, có nhiều đồ đệ từ trong lòng Giáo Hội Công Giáo, nhóm người này muốn chống lại quyền lực đã được Thiên Chúa Tối Cao ban cho Mẹ.
“ Kỷ Nguyên của Hòa Bình mà Mẹ nói đến tại Fatima, đã bị người ta lãng quên.
“ Kỷ Nguyên của Hòa Bình vốn sẽ diễn ra sau Cuộc Quang Lâm của Con Mẹ, sẽ kéo dài 1000 năm.
“ Điều này sẽ xảy ra khi Trời và Đất hiệp nhất thành một Thiên Đàng đầy Vinh Hiển.
 “ Nhờ vào Đức tin và Tận hiến của các con dành cho Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con, mà nhiều linh hồn được vào Thiên Đàng Mới.
“ Satan hiện đang cố gắng thuyết phục các thành viên của Giáo Hội Công Giáo rằng điều này là không có thực.
“ Vai trò của Mẹ là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, và là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, cùng cộng tác, cùng với Con Chí Thánh của Mẹ để báo trước CUỘC QUANG LÂM của Người, nhưng đang bị chối bỏ.
“ Các con hãy cầu nguyện cho những linh hồn này, họ là những nạn nhân của tên lừa dối ngay trong Giáo Hội Công Giáo, để họ không xua đuổi con cái Mẹ xa rời thời điểm cứu rỗi.
“ Hỡi các con, đừng bao giờ bỏ cuộc trong cuộc tranh đấu để gìn giữ Sự Thật…
“ Vai trò của Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, Đấng Trung Gian, Đấng Bào Chữa sẽ không được đón nhận.
“ Hãy cầu nguyện cho những linh mục của Con Mẹ để họ được kiên vững và họ sẽ bảo vệ Sự Thật. ”.
Mẹ Yêu Dấu của các con, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi !
Thưa quí vị và các bạn,
Đây đúng, chắc, thật rằng Chúa Giêsu Cứu Thế sắp Quang Lâm, là biến cố mà Giáo Hội luôn mong đợi từ hai ngàn năm nay, vì Giáo Hội và con cái vẫn sống trong Mùa Vọng trông đợi và hằng ngày liên tục, mà qua các Thánh Lễ trên khắp thế giới, Mẹ Thánh Giáo Hội đã luôn nhắc nhở cho con cái của mình để chính các con cái cũng luôn cùng với Mẹ Giáo Hội và cùng với các Linh mục dâng lễ cầu xin thưa lên với Chúa Giêsu trong những giây phút quan trọng nhất của Thánh Lễ :

“ Lậy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa Chịu Chết và tuyên xưng việc Chúa Sống Lại, CHO TỚI KHI CHÚA LẠI ĐẾN ”.
 

Chúng ta cứ bình tĩnh đối chiếu với Sách Tiên tri Daniel chương 12, với Phúc Âm Thánh Matthêu, chương 24 và Sách Khải Huyền, kèm với những mặc khải thật của Chúa và của Đức Mẹ như ở La Salette, ở Guatemala, ở Fatima, ở Mễ Du, nhất là những Bức Thông Điệp Từ Trời mới nhất từ cuối năm 2010 đến nay, thì chúng ta thấy thật trùng khớp so với những gì đã và đang tiếp tục xảy ra trong những năm tháng qua, và còn tiếp tục xảy ra đúng y như những lời Chúa và Đức Mẹ đã báo trước.

Nhìn chung cục diện thế giới lúc này, ai mà không biết là thế giới đang đứng trên bờ vực của thế chiến thứ ba với những vũ khí tối tân siêu đẳng có thể tiêu diệt cả thế giới này trong vòng 10 giây. Nhưng nhất là chiến tranh giữa những con người, người này với người kia, nhóm này với nhóm khác, cũng chưa bao giờ biến tấu mạnh mẽ ác độc với nhau chưa từng thấy cho bằng ngày nay. 

Đặc biệt là sau 2000 năm Chúa Cứu Thế chết để cứu chuộc con người và dậy mọi người biết thương yêu nhau như Chúa đã yêu. 

Chính ra sau hai ngàn năm truyền giáo, thế giới đã phải nhận biết Chúa hầu hết và đã chịu phép Thánh Tẩy để được làm con Chúa, thế mà ngược lại, thay vì đi lên thì lại theo hướng đi xuống. 

Vì yêu loài người mà Chúa đã xuống thế để giảng đạo thật cho mọi người được hạnh phúc Thiên Đàng, đồng thời chịu chết để cứu chuộc tất cả loài người và thiết lập Giáo Hội, lập các Bí Tích để chuyển thông Ơn Thánh và bảo đảm Ơn Cứu Chuộc cho từng người, nhưng thế giới đang trở thành vô đạo, bỏ Chúa thật mà đi thờ lậy các ngẫu tượng, các tà thần để rồi tự rước họa vào thân, vào thế giới, vào Giáo Hội. 

Những người Công Giáo được tuyển chọn để làm ánh sáng chiếu soi trần gian cho người ta nhận ra Thiên Chúa thật để mà đi theo, mà tôn thờ duy một Thiên Chúa Hằng Sống; những người Công Giáo đã được làm con Chúa chính ra phải trở nên muối men ướp mặn cho thế giới khỏi hư thối, khỏi hư đi mất, thì rất nhiều người lại trở thành muối biến chất, muối ra nhạt chẳng còn ướp mặn cho ai được nữa, chẳng còn có thể dùng vào việc giúp ích cho xã hội trở nên yêu thương hơn, công bằng bác ái hơn được nữa, mà nhiều khi trái lại, còn trở thành những người phản đạo, phá đạo, phản truyền giáo cho người khác vì cuộc sống đi ngược với Tin Mừng của Chúa .

Nhất là ngày càng có thêm những Linh mục, Giám mục và cả Hồng y xuống cấp trầm trọng về Đức Tin và đời sống luân lý, đạo đức…, nên cũng vì thế mà đã có một con người toàn tinh thần của Satan đen tối len lỏi, đã đánh lừa được mọi người để được bầu vào đúng ghế Thánh Phêrô hiện giờ, mà tiếp tục đánh lừa và kéo theo mình biết bao đấng bậc, biết bao nhiêu người đang tự do ô dù, đi theo phò mã làm tôi, nhất là trao phó linh hồn mình, cả cuộc đời mình cho giáo hoàng giả nắm giữ để từ từ bị dẫn đưa vào cõi chết muôn đời…, đủ cho chúng ta biết rằng Thế giới này đã đến ngày tàn, nếu không nói là đến ngày tận cùng. Nếu Thiên Chúa không có cả một Chương Trình Tái Chinh Phục, Tái Cứu Vớt lại thì không ai có thể được cứu vớt, nhưng vì những kẻ lành mà Chúa đã ra tay cứu lại được rất nhiều, nếu không nói là cứu lại được đa số, như Chúa đã tiên báo trong Sách Sự Thật.

Nhìn vào thế giới ngày nay, nhiều người cảm thấy ngao ngán và phập phồng lo sợ, nghĩ rằng cứ đà này không biết thế giới sẽ đi về đâu, vì thế giới đang có khuynh hướng mạnh trên đà lao xuống vực thẳm hủy diệt ? 

Nhìn vào Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội mà trước đây, đa số người ta đều phải nhận là Giáo Hội Công Giáo giữ tinh thần cho thế giới, nhưng nay xem ra nhiều người ngoài không còn có thiện cảm và kỳ vọng như trước đây, vì nếp sống của những người Công Giáo bị xuống cấp trầm trọng. Ngay cả những người Công Giáo họ nhìn vào Giáo Hội , nhìn vào các đấng đang có nhiều những gương không tốt, không bác ái, không thánh thiện đạo đức như lời các ngài giảng, ra như các ngài giảng để cho giáo dân của các ngài giữ, chứ các ngài không cần phải giữ, nên giáo dân chỉ vì Chúa mà cố gắng vâng giữ thôi, chứ để thấy các đấng làm gương tuân giữ thì quả là hơi bị hiếm.

Nhìn thấy thế, hầu như tất cả đều mong có một thế giới tốt đẹp, bình an và hạnh phúc hơn ! Nhìn thấy thế trong Giáo Hội, hầu như những người Công Giáo cũng đều mong là Giáo Hội của Chúa sẽ có nhiều Linh mục, Giám mục Hồng y, thánh thiện đạo đức gương sáng sống chết cho đoàn chiên hơn !

Thực tế nhìn vào Giáo Hội và thế giới lúc này đúng là bi quan và thương đau vô cùng ! Nhưng Lời Chúa trong Thánh vịnh của Thánh Vương Đavit đã nhắc nhở tất cả chúng ta hướng tới một viễn ảnh không xa những điều tốt đẹp hơn : “ Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt, kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe và Ngài đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn…” (Tv 33).

Quí vị và các bạn có thấy đúng là trước hết, nhờ tình thương nhân hậu thương xót bao la lạ lùng của Thiên Chúa, nhờ Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc, nhờ những lời cầu khẩn van xin tha thiết của những người ngay lành rải rắc khắp nơi trên thế giới, mà Chúa sẽ can thiệp để lau khô những giọt nước mắt của chúng ta và của loài người; nhờ những người chỉ biết tin tưởng trông cậy hoàn toàn tuyệt đối vào Thiên Chúa, mà Chúa sẽ can thiệp, mà Chúa có cả một Chương Trình vĩ đại giải thoát chúng ta khỏi mọi nỗi âu lo…, mà Ngày Chúa Quang Lâm Sắp Đến là khởi đầu cho những một chuỗi Ngàn Năm những ngày hạnh phúc không còn phải đau khổ lo lắng bất an…, nhưng chỉ còn là Tình Yêu và Hạnh Phúc của Thiên Đàng Trời Mới Đất Mới mà Chúa đã mặc khải trong Sách Khải Huyền.
Nhưng trước khi Chúa Quang Lâm Ngự Đến thì mọi người còn phải trải qua nhiều đau khổ để thanh lọc, thao rèn, luyện tập để có thể xứng đáng đứng trước mặt Con Người. Ngoài ra trước khi chúng ta được xứng đáng Đón Chúa Quang Lâm, chúng ta còn có được Một Biến Cố Đặc Biệt Yêu Đương do sáng kiến của Lòng Thương Xót Hiền Phụ Thiên Chúa Cha, đó là Biến cố Cuộc Cảnh Báo hay còn gọi là Biến cố Cuộc Soi Sáng Lương Tâm lạ lùng vô cùng !

Chị Lucia ( Soeur Lucie ), nhân chứng sống động về Sứ Lạ và Sứ Điệp tại Fatima, mà từ thập niên hai mươi, người ta đã tiên đoán rằng, những lời tiên tri này sẽ được thực hiện sau khi Chị Lucia qua đời.
Quả đúng như thế, Chị qua đời ngày 11 tháng 02 năm 2005, thì đúng tám năm sau, tức là ngày 11 tháng 02 năm 2013, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI từ chức, mà trước đó không lâu, Chúa Giêsu trong Sách Sự Thật đã cho biết Ngài sẽ là vị Giáo Hoàng sau cùng. Vậy thì quá rõ vị Giáo hoàng Phanxicô hiện giờ đúng 100% là vị Giáo hoàng giả chính hiệu.

Đây là phần khác Mặc Khải của Bí Mật thứ Ba tại Fatima, Không Phải Để Gây Sợ Hãi, Nhưng Chúng Ta Phải Biết Để Chuẩn Bị Cho Kịp. Đức Mẹ đã nói với Chị Lucia : 

“ Con xem, Mẹ đã chỉ cho thế giới biết những gì sẽ xảy ra từ năm 1950 đến năm 2001; nhưng người ta vẫn không quyết tâm thực thi Mười Điều Răn mà CHA chúng ta đã ban.
“ Satan dẫn dắt thế giới, gieo rắc hận thù và bất hòa khắp nơi. Người ta đã làm nên những vũ khí giết người chỉ trong vài phút có thể hủy diệt thế giới. Một nửa nhân loại sẽ bị hủy diệt cách khủng khiếp. Chiến tranh sẽ bắt đầu.
“ Sẽ có những chống đối giữa các dòng tu với Rôma.
“ Thiên Chúa cho tất cả các hiện tượng tự nhiên như khói, mưa đá, băng giá, nước, lửa, lụt lội, động đất, thời tiết khắc nghiệt, những thiên tai khủng khiếp, những mùa đông cực lạnh dần dần kết thúc địa cầu; NHỮNG HIỆN TƯỢNG NÀY SẼ XẢY ĐẾN CHUNG QUANH THẬP NIÊN 2000.
“ Những người nào không muốn tin thì đây là cơ hội để tin ”.
Các bạn thấy không, hiện đúng là Satan đang dẫn dắt thế giới, nhất là từ khi Giáo hoàng giả lên ngôi, thì Satan càng được đà lấn lướt tung hoành tự do trong chính Giáo Hội của Chúa Giêsu hơn nhiều lắm. Chúng ta nghe tiếp lời Đức Mẹ : 

“ MẸ CHÍ THÁNH CỦA NHÂN LOẠI ĐANG NÓI VỚI HỌ ĐÂY !

Hãy thực thi bác ái với người anh em đang cần giúp đỡ. Những kẻ không yêu thương nhau như chính Con Mẹ đã yêu thương chúng, một số kẻ này có thể sống sót, nhưng chúng lại muốn chết, hàng triệu những người này sẽ mất mạng trong vòng mười giây. Loại hình phạt trước mắt chúng ta không thể tưởng tượng được, và chúng sẽ thấy, không ngờ. Chúa chúng ta sẽ phạt một cách khắt khe :
- Những kẻ không tin Ngài,
- Những kẻ chối bỏ Ngài,
- Những kẻ không dành thời gian cho Ngài.

Mẹ kêu gọi tất cả những ai đến cùng Con Mẹ; Thiên Chúa là Đấng cứu giúp thế giới, nhưng tất cả những gì không làm chứng cho lòng trung thành và ngay thẳng sẽ bị hủy diệt cách khủng khiếp ”.

Cha Augustin sống tại Fatima, đã được Đức Phaolô VI cho phép đến thăm Chị Lucia, lúc đó đã là Nữ tu dòng Kín, không được ra ngoài và tiếp khách.
Cha Augustin nói là Chị Lucia tiếp Cha với một trái tim tan nát, Chị nói :

“ Cha ơi, Đức Mẹ rất buồn ! Vì hầu như không ai lưu tâm đến Lời Tiên Báo của Mẹ vào năm 1917; những người tốt phải đi vào con đường hẹp, những người xấu sẽ đi vào con đường rộng dẫn đến diệt vong. Xin Cha tin con, sự trừng phạt sẽ sớm đến, có nhiều linh hồn sẽ hư mất, và nhiều quốc gia sẽ biến khỏi mặt đất. Nhưng dầu vậy, nếu loài người biết suy nghĩ và cầu nguyện để trở lại làm việc lành, thì thế giới có thể được cứu vãn. Còn ngược lại, họ cứ mãi ở trong tình trạng bệnh tật thì thế giới sẽ hư mất vĩnh viễn.”
Quí vị và các bạn ơi,
Đã đến lúc, chúng ta ai nấy trong mọi khả năng có thể, phải lo tích cực chuyển tải những Thông Điệp của Chúa và Đức Mẹ cho rất đông những anh chị em chúng ta đang trong tình trạng báo động đỏ nguy cơ hết mức và quá trầm trọng tới nơi mà vẫn như không hề biết gì. Chúng ta còn có một ít thời giờ quí hiếm để chuyển tải và giới thiệu, trao vào tay cho mọi người quen biết, cho bạn hữu, cho bạn của họ và cho cả thế giới biết là Chúa Giêsu Sắp Trở Lại rồi đấy, để mọi người ăn năn sám hối lo trở về với Thiên Chúa trước khi trễ mất ! Chị Lucia nói tiếp :

“ Hãy bắt đầu cầu nguyện và nâng tâm hồn lên. Hãy ăn năn sám hối, hy sinh hãm mình. Chúng ta đang đến rất gần thời gian cuối cùng và tai họa cũng đang đi tới. Chính vì thế, có rất nhiều kẻ đang ở xa sẽ trở về trong vòng tay của Giáo Hội Chúa Kitô. Những nước như Anh, Nga, Trung Quốc,v.v.v., tất cả những người chân tu, đạo sĩ, người Hồi giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, sẽ trở lại và tin vào Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô và trong Mẹ Rất Thánh của Ngài.
Nhưng chúng ta sẽ phải chờ đợi điều gì ?
Ở khắp nơi người ta đang nói đến hòa bình và yên ổn, NHƯNG HÌNH PHẠT SẼ ĐẾN !

Trong Tháng Các Linh Hồn, anh chị em mình sống sự hiệp thông tràn đầy hơn với các Ngài, các bạn nhé. Chúng ta vẫn giữ thói quen trong tất cả những Lời Cầu Nguyện, cách riêng qua Ba Vũ Khí Thiêng Liêng ( Kinh Mân Côi – Kinh Lòng Thương Xót - 170 CDCN ), trong tình hiệp thông của các thánh cùng thông công, chúng ta cũng gài bộ tự động thông thương không những với những người còn đang sống, mà cả các Linh Hồn còn đang phải chịu thanh luyện trong Luyện Ngục nữa, đặc biệt là trong Tháng 11 năm 2016 này. Vì khi giúp đỡ thương xót các Ngài, là việc làm đạo đức rất tế nhị đẹp lòng Thiên Chúa như thế, mà Chúa sẽ nhận là làm ơn cho chính Chúa, sẽ được Chúa mủi lòng xót thương dễ nhậm những lời kêu réo, bắt vạ ngày đêm xin nài của chúng ta, xin Chúa Cha thương xót ban cho hết mọi anh chị em chúng ta được ơn phần rỗi; đồng thời chính các Linh Hồn, dù chưa được về Thiên Đàng đi nữa, vì lời cầu nguyện của chúng ta dành cho các Ngài, mà các Ngài cũng có quyền Chúa ban để cầu nguyện, để hộ giúp nâng đỡ giữ gìn chở che chúng ta bằng an và cho công việc rao giảng Sự Thật cho người ta biết Sự Thật, của anh chị em chúng ta, được kết quả thật phong phú tràn lan trên khắp thế giới.

Các bạn cố, đừng quên, để năng cầu xin Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae giữ gìn và bảo vệ anh chị em chúng ta, nhất là những anh chị em đang hăng say hy sinh dấn thân đắc lực để loan truyền Sách Sự Thật, để cho hết mọi người biết được Sự Thật ngày hôm nay mà dọn mình lãnh ơn cứu rỗi. Thiên Chúa và Đức Mẹ cũng vốn giữ gìn chúng ta khi chúng ta tin tưởng đeo Ấn Tín và đọc Kinh Ấn Tín ( CDCN 33 ), nhưng Chúa và Mẹ lại muốn chúng ta chạy đến với Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae để xin Ngài bảo vệ và giải thoát chúng ta và người thân khỏi những nguy hiểm mất Chúa và xa Mẹ Maria vô cùng yêu mến của chúng ta. Ngày 13.06.2011, Chúa Giêsu đã nói với chúng ta :

“ Lời Cầu Nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và việc đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh, là những vũ khí mạnh nhất của các con chống lại Satan ”.

“ Nếu các con chạy đến với Mẹ để cầu xin sự trợ giúp của Mẹ mà không đọc Kinh Mân Côi, thì không vững vàng được, vì việc này giống như một người lính ra trận mà không có binh giáp. Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện mạnh thế nhất, và khi các con đọc hằng ngày, thì Kinh Mân Côi sẽ phá hủy sức mạnh của tên ác quỷ ” ( SST 14.10.2013 ).
Chúng ta ráng lợi dụng nhé, vì sau này không còn có cơ hội để có thể cứu giúp giải thoát anh chị em trên thế giới của mình ra khỏi nanh vuốt kìm kẹp của ác quỷ được nữa !

Các bạn đừng quên nhé, hiện Tên phản Kitô đang đứng sau hậu trường cuộc bầu cử tại Mỹ để giật giây, phải chăng nó đang chuẩn bị để ra mắt công khai dần dần ?

Các bạn cũng không để bị mất cảnh giác,vì ma quỷ đang đánh tỉa những anh chị em chúng ta, những người đang có một sứ mạng quan trọng là rao báo cho tất cả mọi người được biết Sự Thật qua lời chia sẻ, qua những cách chuyển tải Sách Sự Thật, nhất là bằng đời sống của chúng ta. 

Nếu cứ dấu này mà người ta sẽ nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa, đó là chúng ta yêu thương nhau, yêu thương mọi người, thì người ta cũng cứ nhìn vào đời sống thanh thản siêu thoát, bình thản của chúng ta trước những biến thiên của thế giới và Giáo Hội, nhìn vào tấm lòng tha thiết luôn lấy làm quan trọng nhất của chúng ta là : Chúa và Linh hồn mọi người, để dồn mọi chú ý tối đa vào việc cầu xin cho hết các linh hồn, nhất là các linh hồn cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa hơn, để cầu xin cho tất cả đều mở lòng ra đón nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa thương ban cho qua Chúa Giêsu Kitô và qua Đức Mẹ Đồng Công với Chúa Con để đem Ơn Cứu Rỗi cho mọi người đã được tạo dựng nên giống Thiên Chúa là Cha đáng yêu đáng mến vô cùng của mình…, mà biết thế giới và Giáo Hội đang sống trong Thời Cuối cùng trước ngày tận thế !
Các bạn thận trọng nhé, nhiều khi ma quỷ cám dỗ quá tinh vi làm chúng ta mất Đức Bác Ái quí báu vô cùng, và qua đó cũng mất luôn Tình yêu Chúa, giảm mất hiệu năng của lời cầu nguyện, và gây bất an, làm cho chúng ta chán nản, tự ái, kiêu căng muốn buông xuôi tất cả, cho dù chỉ là thời gian ngắn, nhưng lại thiệt hại cho chúng ta và cho các linh hồn mà chúng ta đang có nhiệm vụ cứu vớt vô cùng. Những lúc đó ma quỷ đã mở tiệc ăn mừng rất lớn !

Các bạn thấy ma quỷ nó khéo không, nhiều khi nó gây ra cho chúng ta xích mích, cải nhau, tức giận nhau, cấm vận nhau…, chỉ vì những bất đồng quan điểm nho nhỏ, chỉ vì những tự ái vụn vặt cỏn con chẳng đáng là gì, mà chúng ta đã trở nên một cớ vấp phạm cho người anh chị em chúng ta; nhiều khi chỉ vì những tranh cãi chẳng đáng mà đã gây ra một cuộc chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng ảnh hưởng vùng vịnh, làm mất bình an hạnh phúc, mất bầu không khí yêu thương cho bao người anh chị em rất gần gũi thân thương của mình. Các bạn có nghĩ là những cuộc Đức Mẹ và Chúa Giêsu khóc máu mắt cũng là những giọt nước mắt bởi lý do các con của Chúa, của Mẹ không biết thương yêu nhẫn nại chịu đựng bỏ qua cho nhau, không ?

Các bạn chúng ta cẩn thận và cùng nhau cố gắng,vì chúng ta đang chuẩn bị để có đủ tiêu chuẩn diễm phúc được vào Trời Mới Đất Mới, nơi mà chỉ còn có Tình Yêu ngự trị mà thôi. Amen !
Thân ái và cám ơn các bạn thật nhiều !

LM. ĐaMinh Đồng Trung
Thứ Hai, ngày 07 tháng 11 năm 2016

Chủ Nhật, ngày 06 tháng 11 năm 2016

LM Đồng Trung: DÒNG ĐỒNG CÔNG CÓ TỘI TÌNH GÌ MÀ TÒA THÁNH VATICAN BẮT PHẢI ĐỔI TÊN DÒNG ?

DÒNG ĐỒNG CÔNG CÓ TỘI TÌNH GÌ MÀ TÒA THÁNH VATICAN BẮT PHẢI ĐỔI TÊN DÒNG ?
ĐỨC MẸ ĐỒNG CÔNG CÓ TỘI TÌNH GÌ MÀ CÁC VỊ ĐẠI DIỆN NHÀ DÒNG LẠI PHẢI VÂNG LỜI TRÁI LẼ ĐI HỌP ĐỂ BỎ PHIẾU ĐỔI TÊN DÒNG THEO LỆNH CỦA TÒA THÁNH ?


Thưa quí vị, các bạn thân mến !
Thế là xong, người ta đã quyết định bỏ phiếu theo lời hiệu triệu của Bề trên hiện giờ của Dòng Đồng Công, để chọn tên Mẹ Chúa Cứu Chuộc thay tên Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc. Một trang sử mới bi thương nhất lịch sử của Giáo Hôị và nhà dòng Đồng Công đã được mở ra vào chiều thứ Bẩy, mồng 05 tháng 11 năm 2016 vừa qua. 

Vì cùng là con cái Thiên Chúa, con cái Giáo Hội, cùng là con Đức Mẹ Thiên Chúa cũng là con Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc loài người, từ nay chúng ta phải tìm cách an ủi Mẹ Sầu Bi thật nhiều rồi. Từ nay chúng ta bắt đầu phải thể hiện rõ hơn nữa trong tinh thần cùng ‘khóc với Mẹ’ cho Giáo Hội, cho thế giới và cho cả Dòng Đồng Công. 

Chúng ta xin Đức Mẹ thương ban cho các Cha, các Thầy dòng Đồng Công mà sắp sửa người ta phải gọi các ngài là các Cha, các Thầy dòng Đức Mẹ Chúa Cứu Thế hay là dòng Đức Mẹ Chúa Cứu Chuộc…, để các ngài vẫn vững tin và kiên trì trung thành với Thiên Chúa, với Giáo Hội Tông Truyền, với Đức Mẹ, nhất là với Đức Mẹ Đồng Công trong cuộc thử thách quá thương đau mà các ngài đã, đang là một trong những nạn nhân đặc biệt của cuộc siêu lừa vĩ đại mà chính Tiên tri giáo hoàng giả là ‘thủ phạm đang sống’.

Chắc Luxipher và chúng quỷ đang ăn mừng lớn lắm vì cuộc đánh lừa mà nó đã là mối thù không đội trời chung với Đức Mẹ ngay từ sau khi Ông Bà Nguyên tổ phạm tội bất tuân lệnh Chúa mà ăn trái cấm : 

“Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và Người Phụ Nữ, giữa miêu duệ dòng dõi ngươi và miêu duệ dòng dõi Người Phụ Nữ, chính Người Phụ Nữ sẽ đạp nát đầu ngươi, còn ngươi thì rình cắn gót chân Người ” ( Sáng thế ký 3,15 ).

Nó, Luxipher và bè lũ Satan mừng hét lớn vì ra như nó đang thành công đạt được điều mà suốt từ bao nhiêu thế kỷ, nó đã hết sức vất vả công phu mà chưa đạt được. Nay nhờ cuộc đánh lừa qua Tiên tri giả thực hiện mà đã gạt được tên dòng Đức Mẹ Đồng Công ra khỏi Sổ Bộ các Dòng tu trong khắp cả Giáo Hội của Vatican, một biến cố đã là một mốc chấm phá rất quan trọng, mốc lịch sử, mốc rất khí thế và tự tin để Chúng nó sẽ có thể gạt Đức Mẹ và ảnh hưởng của Đức Mẹ Đồng Công với một tốc độ thật nhanh ra khỏi Giáo Hội và thế giới, nhất là ra khỏi những người con riêng của Đức Mẹ mà nó đang rình cắn gót Chân Người.

Chắc Tam Điểm, Hội thờ Satan đang mở cờ trong bụng, đang hân hoan vui lắm, vì đã đánh lừa được con cái Đức Mẹ bỏ Đức Mẹ Đồng Công để chọn Mẹ Chúa Cứu Thế theo ý của chúng bày ra cho, một cách hợp pháp từ phía Tòa Thánh bởi những thành viên Tam Điểm gộc đang hăng say làm việc trong các Thánh Bộ !

Chắc kẻ thù của Đức Mẹ cũng là kẻ thù của Chúa đang reo vui thành công vì nó biết là không làm gì được Người Nữ Mặc Mặt Trời, nên đã đi bách hại, bắt nạt và đánh lừa các con của Người Nữ Đồng Công Maria !

Rồi nay mai, phải chăng người ta không còn ai thèm nhắc tới Danh của Vai trò và Sứ Mạng Đồng Công với Chúa Giêsu để cứu chuộc loài người của Đức Mẹ Maria nữa ?
Rồi mai đây, phải chăng người ta không còn ai chạy đến cầu xin Đức Mẹ nữa?
Rồi mai đây, phải chăng không còn người tôn sùng Trái Tim Mẹ, và không còn xướng vần Kinh Ave Maria, Kinh Mân Côi dâng kính Mẹ theo như Thánh Ý Thiên Chúa muốn nữa ? 

Đó là mộng của Satan và đồ đệ của chúng ! 
Nhưng không đâu, mộng chúng sẽ không thành, vì cả trong những lúc bi thương như thế này và trong toàn bộ lịch sử Giáo Hội, lịch sử của thế giới trải qua bao thời đại, Thiên Chúa Tối Cao vẫn Làm Chủ, và Ngài luôn dành phần chiến thắng vẻ vang tối đa nhất cho Mẹ Rất Thánh Ngài.

Sách Khải Huyền của thánh Gioan đã cho chúng ta biết, khi Satan bách hại Người Nữ là Đức Mẹ thì trước đấy, Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho Mẹ một ‘nơi’, để nơi đó có bao la cả một đoàn các con cái nhỏ bé khiêm tốn, hiếu thảo dễ thương của Chúa và của Mẹ, để họ nuôi Mẹ đủ một ngàn hai trăm sáu mươi ‘1260’ngày (Khải Huyền 12,1-6).

Nuôi bằng lòng sùng kính, mến yêu, tin cậy và tín thác; nuôi bằng từng giây phút từ lòng và môi miệng họ dù mưa bão hay thời tiết thuận hòa, họ vẫn cứ reo vang Kinh Kính Mừng dâng lên Mẹ, là Lời Kinh khai mở công ơn cứu chuộc của Thiên Chúa; họ nuôi Mẹ bằng việc hoàn toàn tận hiến cho Mẹ để làm những người con riêng đặc biệt của Mẹ theo gương Chúa Giêsu Hài Nhi.v.v.v.

Chúng ta, những người đang quyết tâm trung thành với Thiên Chúa và Con Yêu Dấu Ngài là Chúa Giêsu, đang quyết tâm nắm giữ tới hơi thở cuối cùng Mười Điều Răn Cha trên trời đã ban cho qua Tiên tri Môisê, chúng ta tin tưởng CHẮC CHẮN TRÁI TIM MẸ SẼ TOÀN THẮNG, TOÀN THẮNG, ĐẠI TOÀN THẮNG, để đem lại vinh danh tuyệt đỉnh cho Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ngàn trùng !

Trái Tim Đồng Công Vô Nhiễm Mẹ Maria mới là Đấng đạp nát đầu con Rắn già, để giải phóng các con Mẹ khỏi kìm kẹp của Satan và chúng quỷ đồ đệ; để thu hồi tất cả Vinh Quang về cho Thiên Chúa, vinh quang mà con cái loài người đã theo cám dỗ của ma quỷ để qui về ma quỷ, qui về con người thụ tạo thay vì phải qui trả tất cả về cho Thiên Chúa Hằng Sống là nơi phát xuất ra tất cả muôn vật hữu hình và vô hình...; vinh quang mà trước khi đọc Kinh Lậy Cha, Linh mục chủ tế đã hiệu triệu cộng đoàn dân Chúa : Chính nhờ Người ( Chúa Giêsu ) với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa là Cha Toàn Năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời, và mọi người đều tung hô : Amen – có nghĩa là chúng con hoàn toàn OK như vậy.

Từ nay, tất cả chúng ta hãy đón nhận Lời Trăn Trối đặc biệt của Chúa Giêsu cho từng chúng ta : “ Này con, ĐÂY LÀ MẸ của con ”. Và như thánh Gioan, chúng ta ai nấy trân trọng, cung kính, thảo mến, biết ơn, khiêm tốn, long trọng đón rước Mẹ về nhà cuộc đời cũng là nhà của cả cuộc sống chúng ta .

Từ nay, chúng ta không chỉ là chạy đến với Mẹ mỗi khi có vấn đề, mỗi khi có việc gì phải cầu xin mới chạy đến với Mẹ nữa, nhưng là 24 trên 24 với Mẹ cũng như Mẹ đã từng luôn là và cả hơn 24 trên 24 sát cánh đồng hành với chúng ta.

Từ nay, vui buồn sướng khổ, ngày đêm quí vị và các bạn cũng như Đồng Trung cố gắng lúc nào chúng ta cũng như em bé thơ để Mẹ ẵm, Mẹ bồng, Mẹ trông, Mẹ nựng, Mẹ yêu và Mẹ trang điểm giúp chúng ta xin vâng thực thi trọn hảo Thánh Ý Thiên Chúa, để làm vui, và làm mủi lòng Thiên Chúa Cha mà van xin Ơn Cứu Rỗi cho hết mọi anh chị em chúng ta trên khắp thế giới.

Và như thế, chúng ta đang là ‘nơi’ Thiên Chúa đã sắm sẵn cho Đức Mẹ để Mẹ được tôn sùng, yêu mến, dưỡng nuôi khi Người đã đến lúc phải trốn vào Sa Mạc của Rừng Hoang thời Sách Khải Huyền đang mở ra cho chúng ta một cách hết sức rõ ràng, sáng sủa và chính xác trong Sách Sự Thật hiện nay !

Thân ái, đồng hành và đồng cảm với quí vị và các bạn !
LM. ĐaMinh Đồng Trung
Chủ Nhật, ngày 06 tháng 11 năm 2016